Spring naar inhoud

Planetenbuurt

Een aantrekkelijke en toekomstbestendige Planetenbuurt, dat is onze gezamenlijke ambitie. Gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Trivire gaan de kwaliteit van de Planetenbuurt verbeteren.Plattegrond okt 2023

We zorgen voor een leefomgeving met meer groen en sfeervolle ruimten voor ontmoeting. Ook komt er meer variatie in type woningen. Daarvoor is nieuwbouw en grootschalige renovatie noodzakelijk door Trivire. Zo ontstaat een mooie buurt waar inwoners prettig wonen en samenleven.     


Wonen en ontmoeten

De gemeenteraad heeft in 2022 het Masterplan Diztrikt Noord vastgesteld. Volgens dit plan verdient de Planetenbuurt meer aandacht. Een nieuw en gevarieerd woningaanbod en prettige ontmoetingsplekken kunnen bijdragen aan een sociale en veilige leefomgeving. En met een nieuwe inrichting van de buitenruimte, kunnen we de buurt beter beschermen tegen veranderingen in het klimaat, zoals hitte en hoosbuien.

Plannen

De Planetenbuurt verdient een mooie omgeving. Een plek waar het fijn is om te wonen. En een buurt waar veel groen is met sfeervolle ruimten voor ontmoeting. In het Masterplan Diztrikt Noord zijn de doelen en wensen voor de wijk vastgelegd. Daarover hebben de inwoners van de wijk kunnen meepraten. De gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Trivire zijn vervolgens samen gaan kijken hoe ze de kwaliteit van de Planetenbuurt kunnen verbeteren. Trivire heeft plannen voor nieuwbouw en renovatie van haar woningen. De gemeente wil zorgen voor een aangename leefomgeving. Om veranderingen mogelijk te maken heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

 Het ontwerpbestemmingsplan 'Verbrede reikwijdte Planetenbuurt' heeft tot en met 29 november 2023 ter inzage gelegen. Het ontwerp Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.zwijndrecht.nl/ruimtelijkeplannen. De gemeente bekijkt de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders zal de notitie zienswijzen en het aangepaste bestemmingsplan naar de gemeenteraad sturen. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college in de tweede helft van 2024.

Het nieuwe Zwijndrecht

Heb je een vraag over dit project?

Neem contact met ons op!


Naar contact