Spring naar inhoud

Planetenbuurt

Een aantrekkelijke en toekomstbestendige Planetenbuurt, dat is onze gezamenlijke ambitie. Gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Trivire gaan de kwaliteit van de Planetenbuurt verbeteren.Plattegrond okt 2023

We zorgen voor een leefomgeving met meer groen en sfeervolle ruimten voor ontmoeting. Ook komt er meer variatie in type woningen. Daarvoor is nieuwbouw en grootschalige renovatie noodzakelijk door Trivire. Zo ontstaat een mooie buurt waar inwoners prettig wonen en samenleven.     


Wonen en ontmoeten

De gemeenteraad heeft in 2022 het Masterplan Diztrikt Noord vastgesteld. Volgens dit plan verdient de Planetenbuurt meer aandacht. Een nieuw en gevarieerd woningaanbod en prettige ontmoetingsplekken kunnen bijdragen aan een sociale en veilige leefomgeving. En met een nieuwe inrichting van de buitenruimte, kunnen we de buurt beter beschermen tegen veranderingen in het klimaat, zoals hitte en hoosbuien.

Plannen

Inloopbijeenkomst Planetenbuurt

Bestemmingsplan ligt ter inzage

De Planetenbuurt verdient een mooie omgeving. Een plek waar het fijn is om te wonen. En een buurt waar veel groen is met sfeervolle ruimten voor ontmoeting. Om veranderingen mogelijk te maken heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Verbrede reikwijdte Planetenbuurt' ligt tot en met 29 november 2023 ter inzage. Op woensdag 8 november 2023 is er een inloopbijeenkomst.

 In het Masterplan Diztrikt Noord zijn de doelen en wensen voor de wijk vastgelegd. Daarover hebben de inwoners van de wijk kunnen meepraten. De gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Trivire zijn vervolgens samen gaan kijken hoe ze de kwaliteit van de Planetenbuurt kunnen verbeteren. Trivire heeft plannen voor nieuwbouw en renovatie van haar woningen. De gemeente wil zorgen voor een aangename leefomgeving.

 

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Ontwerpbestemmingsplan Planetenbuurt.

op woensdag 8 november 2023 tussen 17.00 en 20.00 uur

School De Dolfijn, Laurensvliet 22

 

Tijdens de inloopbijeenkomst toont de gemeente het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast laat zij de uitgangspunten zien voor de uitstraling van de nieuwe woningen (beeldkwaliteit) en de veranderingen in de buitenruimte (parkeren en groen). 

Gemiva en Trivire aanwezig

Ook Gemiva is aanwezig om uitleg te geven over de plannen met de locatie De Nesse (Saturnusstraat 13). Er zijn nog géén concrete plannen te zien voor nieuwbouw en renovatie van Trivire. Het conceptbestemmingsplan beschrijft wél aan welke voorwaarden bouwplannen moeten voldoen. Medewerkers van Trivire zijn tijdens de inloopbijeenkomst wel aanwezig om eventuele vragen van huurders te beantwoorden.

Ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.zwijndrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Daar is ook aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen. Het is mogelijk om het plan op afspraak in te zien in het gemeentehuis. Stuur in dat geval een mail naar vergunningen@zwijndrecht.nl.

Het nieuwe Zwijndrecht

Heb je een vraag over dit project?

Neem contact met ons op!


Naar contact