Spring naar inhoud

Bestemmingsplan Stationskwartier in werking

Goed nieuws! Er kan de komende jaren flink worden gebouwd in het Stationskwartier. Het bestemmingsplan dat eerder al werd vastgesteld, is nu in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk om 1010 extra woningen rondom het station te bouwen. 

Onderzoek

Om te kijken of woningbouw in dit gebied mogelijk was, zijn er eerst uitvoerige studies gedaan op het gebied van geluid, stikstof en externe veiligheid (spoor). Daaruit kwam naar voren dat woningbouw mogelijk is op oude bedrijfs- en kantoorlocaties rondom het station.  Dit is allemaal meegenomen in het uiteindelijke bestemmingsplan. 

Entree van Zwijndrecht

Ook is er ruimte in het bestemmingsplan voor maximaal 10.500 m2 aan kantoren. Hiermee versterken we de entree van Zwijndrecht en de uitstraling van het gehele Stationskwartier. Zodra er meer bekend is over concrete bouwplannen, hoort u dat uiteraard van ons. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en het bestemmingsplan op de projectpagina van het Stationskwartier.


Het nieuwe Zwijndrecht