Spring naar inhoud

Bezoek van de provincie

Vrijdagochtend 23 september bezocht gedeputeerde Anne Koning van de Provincie Zuid-Holland diverse projecten in Zwijndrecht.  Samen met woningcorporaties Woonkracht10 en Trivire gingen we met haar in gesprek over woningbouw in Zwijndrecht.  We streven als gemeente naar meer evenwicht in de bevolkingssamenstelling. Met een betere doorstroming op de huizenmarkt wil de gemeente een woonplek bieden aan jongeren, starters en ouderen. 

Bouwambitie

Zwijndrecht heeft een omvangrijke bouwambitie met grote gebiedsontwikkelingen in Noordoevers en Diztrikt (Stationskwartier, Noord en Walburg). Wethouder Robert Kreukniet, Liesbeth Groeneveld (Woonkracht10) en Marianne Levering (Trivire) lieten zien hoe in Zwijndrecht de sociale woningvoorraad ingrijpend wordt verbeterd. In de Sumatralaan, de eerste locatie die het gezelschap aandeed, zijn dit jaar de eerste nieuwe sociale huurwoningen van Woonkracht10 gebouwd. Daarna ging het gezelschap naar de Planetenbuurt. In die buurt onderzoekt Trivire de mogelijkheden voor nieuwbouw en een ingrijpende renovatie in de komende jaren.

Verbetering leefbaarheid

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: "Goed om te horen en te zien aan welke woningbouwplannen de gemeente samen met de woningcorporaties werkt. Plannen die zorgen voor een beter evenwicht in de woningvoorraad en een verbetering van de leefbaarheid en veerkracht in de wijken. Belangrijk om samen met de regio te blijven werken aan voldoende betaalbare woningen. Daar werken we als provincie Zuid-Holland graag aan mee. Bijvoorbeeld met de inzet van de Vliegende Brigade. Zo zorgen we voor voldoende gemengde wijken in alle gemeenten. Samen werken we aan een thuis voor iedereen.”

Behoefte aan gevarieerde woningbouw

Wethouder Robert Kreukniet (Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling) maakte duidelijk dat er in Zwijndrecht een grote behoefte is aan meer gevarieerde woningbouw. De woningvoorraad is nu vrij eenzijdig en bestaat voornamelijk uit goedkope woningen. "Als we ook bouwen in het midden en duurdere segment is er meer doorstroming op de huizenmarkt. Zo komen er betaalbare huizen vrij voor jongeren en starters. En met meer inkomenskrachtige huishoudens kunnen de lasten beter verdeeld worden. Zo maken we een krachtig Zwijndrecht."

Vliegende brigade

De gemeente is blij met de Vliegende Brigade. Daarmee levert de provincie snel en gericht menskracht aan gemeenten om de juiste expertise in te zetten. Kreukniet: "We hebben al gebruik kunnen maken van de Vliegende Brigade om onze plannen te versnellen. Ook volgend jaar zetten we die hulp graag in."

Liesbeth Groeneveld (bestuurder Woonkracht10), Anne Koning (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland), Daan Ossewaarde (projectleider Woonkracht10), Miriam Bode (programmamanager gemeente Zwijndrecht) Erwin Zwijnenburg (Woonkracht10), Robert Kreukniet (wethouder gemeente Zwijndrecht)


Liesbeth Groeneveld (bestuurder Woonkracht10), Anne Koning (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland), Daan Ossewaarde (projectleider Woonkracht10), Miriam Bode (programmamanager gemeente Zwijndrecht) Erwin Zwijnenburg (Woonkracht10), Robert Kreukniet (wethouder gemeente Zwijndrecht)

Het nieuwe Zwijndrecht