Spring naar inhoud

Gesprekken in Noord

Hoe kan het mooier en wat moet er verbeteren in Noord? Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke wijk om in te wonen of werken? Een wijk die klaar is voor de toekomst, met schone energie en ingesteld op klimaatverandering. Met buurten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar men oog heeft voor elkaar. 

De wijk in

Om de wensen en dromen voor Noord op te halen gaat de gemeente na de zomervakantie de wijk in. De input wordt gebruikt voor een plan voor de toekomst van de wijk Noord. In het plan komen de doelen en wensen voor de wijk te staan. Zijn er in de toekomst bouwplannen of ideeën voor een nieuwe inrichting van de straat? Dan kijken we of die passen bij de doelen en wensen voor de wijk. 

In de eerste helft van september staan we op verschillende plekken in de wijk om met inwoners in gesprek te gaan. Daarnaast is het dan ook mogelijk een enquête in te vullen. Begin juli zijn alle inwoners van de wijk Noord geïnformeerd. Zij ontvingen een brief en flyer met daarop de punten waarover wij graag in gesprek gaan met elkaar. 

Meer weten? 

Kijk dan op de projectpagina van wijk Noord. Hier vindt u meer informatie en kunt u ook de brief en flyer lezen, die de bewoners van wijk Noord ontvingen.


Laurensvliet - wijk Noord

Het nieuwe Zwijndrecht