Spring naar inhoud

Marktpartners geselecteerd

De partnerselectieprocedure Maasterras is momenteel in volle gang. Drie (combinaties van) marktpartners zijn geselecteerd voor de volgende fase: 

  1.  BPD en Heijmans; 
  2. VORM en Blauwhoed; 
  3. Ballast Nedam Development. 
Het Maasterras, gelegen tussen het spoor en de A16, wordt getransformeerd naar een kwalitatief woon- en verblijfsgebied. Het vormt de kern van de ontwikkeling in Diztrikt. 

Begin 2020 is de gemeente samen met woningcorporatie Woonkracht10 op zoek gegaan naar een partner. Een partner die bereid is langdurig te investeren in hét nieuwe centrum van Zwijndrecht. Een partner die het kan, ziet, durft en bovenal gaat doen en zijn of haar creativiteit inbrengt om de ambitieuze, duurzame en complexe ontwikkeling van Maasterras (West) samen in te vullen. 

Met ingang van deze week vinden de individuele dialooggesprekken plaats met de marktpartners. Tijdens deze gesprekken wordt de visie op het Maasterras en de toekomstige samenwerking tussen gemeente, Woonkracht10 en de marktpartner besproken. Voor de zomervakantie moet duidelijk zijn met welke marktpartner(s) de samenwerking tot stand komt.


Groen en bebouwing

Het nieuwe Zwijndrecht