Spring naar inhoud

Ontwikkeling Stadstuinen

Waar nu nog een moestuin ligt tussen de Jan Steenstraat en het spoor, staan binnen een paar jaar woningen en appartementen. Dat is het plan van het college van burgemeester en wethouders. Het project krijgt de naam 'Stadstuinen'. 

Deze plek staat bij veel Zwijndrechtenaren bekend als het voormalig Van Yperenterrein. Acht jaar geleden is er tijdelijk een moestuin aangelegd en zijn er wilde bloemen gezaaid. Ook is er ruimte voor kinderen om te spelen en een jongeren ontmoetingsplaats (JOP). Enkele omwonenden hebben toen meegedacht over de inrichting. De buurt heeft hier veel plezier van gehad. Maar, zoals toen al aangekondigd, krijgt deze plek een nieuwe bestemming.

Maximaal 55 woningen en appartementen

Het plan is om in de Stadstuinen maximaal 55 woningen en appartementen te bouwen met parkeergelegenheid op eigen terrein.  In het najaar van 2021 verwachten we dat er meer bekend is over de bouwplannen. Dan krijgen de omwonenden een uitnodiging om samen met de gemeente en de gekozen marktpartij in gesprek te gaan over de definitieve inrichting. 

Mooiere omgeving rond het station

Het project Stadstuinen ligt in het Stationskwartier. Daarmee bedoelen we het gebied aan beide kanten van het spoor en een deel van de Indische Buurt in Zwijndrecht. De gemeente vindt dat dit gebied een betere woon- en leefomgeving verdient. Daarom wordt een groot deel opnieuw ingericht en opgeknapt. Het wordt een gezellige en hoogwaardige woonbuurt waar met plezier wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Goedkeuring op financiën

Op dinsdag 29 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de financiën om het idee voor Stadstuinen verder te ontwikkelen. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een marktpartij die de woningen en appartementen wil bouwen en het openbare gebied aanlegt.

Het nieuwe Zwijndrecht