Spring naar inhoud

Studie goederenspoorlijn

Studie naar aparte goederenspoorlijn Dordrecht - Zwijndrecht.


De gemeente Zwijndrecht neemt samen met gemeente Dordrecht het initiatief voor een studie naar de haalbaarheid van een aparte, deels ondergrondse goederenspoorlijn door beide gemeenten. De reden voor dit initiatief is dat het goederenvervoer op de bestaande spoorlijn een forse belemmering vormt voor de stedelijke ambities. 

De provincie Zuid-Holland ondersteunt het initiatief. Voor Zwijndrecht is met de studie een bedrag van 225 duizend euro gemoeid. Hiermee kan ook verder onderzoek naar de overkapping van de A16 worden gedaan. 

Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke Ontwikkeling) "Zwijndrecht staat voor een verstedelijkingsopgave waar een duidelijke relatie ligt met gelijke opgaven in de metropoolregio van Rotterdam. De onderzoeken zijn van belang in relatie tot woningbouw, economische groei, goede verbindingen en veiligheid."

Bijdrage aan oplossingen goederenvervoer binnen steden

De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht willen met hun studie ook een positieve bijdrage leveren aan het landelijk beeld voor robuuste oplossingen van het goederenvervoer binnen de steden. Naast een regionaal effect op de stedelijkheid langs het spoor gaat het ook om een nationaal en internationaal effect op de verbeterde afwikkeling van het railgoederenvervoer tussen de grote havens van Rotterdam en Antwerpen. 

Goederentrein

Het nieuwe Zwijndrecht