Spring naar inhoud

Waarom investeren in Diztrikt?

In het najaar van 2020 publiceren de gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Woonkracht10 de eerste uitvraag voor het vinden van marktpartners voor de ontwikkeling van het Stationskwartier. Specifiek gaat het om het projectgebied Maasterras West. Gemeente en Woonkracht10 zoeken marktpartners die bereid zijn de uitdagingen in het gebied op te pakken, het ambitieuze masterplan verder willen inkleuren en met wie een open en transparante samenwerking wordt vormgegeven. Doorpakken in de komende maanden (en jaren) is essentieel om de ambities waar te maken. 

Heeft u interesse in de ontwikkeling van een van de proiectgebieden dan kunt u dit kenbaar maken door de berichtenmodule in TenderNed te gebruiken. U blijft dan geïnformeerd over alle uitvragen voor de deelgebieden binnen Diztrikt.


Mensen op kantoor

In het najaar van 2020 publiceren de gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Woonkracht10 de eerste uitvraag voor het vinden van marktpartners voor de ontwikkeling van het Stationskwartier.

Het nieuwe Zwijndrecht