Spring naar inhoud

Werkzaamheden Stadstuinen

Deze zomer starten we met voorbereidende werkzaamheden voor het project Stadstuinen, dat onderdeel is van het Stationskwartier. Om volgend jaar te kunnen starten met het bouwen van nieuwe woningen en appartementen, moet het terrein schoon en netjes zijn.  

Terrein leeghalen

Half juli zal het bedrijf Aart den Hollander verschillende elementen en het aanwezige groen verwijderen. Na de bouwvakantie start aannemer De Kuiper Infrabouw met het opgraven en afvoeren van grond. Het zware bouwverkeer rijdt niet door de wijk, maar gaat direct de Koninginneweg op. Omwonenden krijgen binnenkort een brief hierover.

Uitwerken plan

Eind dit jaar kunnen wij bekend maken welke aannemer de woningen en appartementen gaat bouwen en kan deze het plan verder uitwerken.  Zodra er een voorlopig ontwerp is, zullen we bewoners hierover informeren en vragen mee te denken.


Het nieuwe Zwijndrecht