Spring naar inhoud

De Bostuinen / Sumatralaan (Indische Buurt)

 Indische buurt is onderdeel van het project Stationskwartier en wordt als eerste aangepakt. De Indische buurt wordt een wijk met veel groen, een open karakter en kwalitatief goede woningen. 

De wijk omvat straks 116 nieuwe eengezinswoningen voor de sociale huur. Om deze nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen, moeten eerst de oudere sociale huurwoningen worden gesloopt. De huurwoningen worden verhuurd door Woonkracht10. Naast nieuwe huurhuizen komen er ook nieuwe koopwoningen; dit zijn aantrekkelijke eengezins- en meergezinswoningen. 

Sumatralaan

Woonkracht10 heeft in de Sumatralaan 22 woningen laten slopen. Daarvoor in de plaats zijn inmiddels 29 sociale huurwoningen gebouwd. Een belangrijke pijler is een duurzame leefomgeving. De woningen zijn gasvrij en aangesloten op het warmtenet HVC. De begane grond en 1e verdieping zijn voorzien van vloerverwarming en op het dak liggen zonnepanelen. Op 19 december 2022 was de feestelijke oplevering van deze woningen. Hiermee is fase 1 afgerond. Collectieve tuin

De Bostuinen

De gemeente en Woonkracht10 trekken samen op voor de herontwikkeling van de volgende fase in de Indische Buurt. Deze brengt een veel grotere verandering met zich mee. De sloop van verouderde woningen van Woonkracht10 en de gemeentelijke basisschool De Dolfijn. Er komen meer nieuwbouwwoningen voor terug, in een buurt met veel groen en een open karakter.  

De aanbesteding is gewonnen door Buurtontwikkelaar Van Wijnen met het plan 'De Bostuinen'. Het projectgebied ligt tussen de Burgemeester Doumaweg, Sumatralaan, Karel Doormanlaan en rijksweg A16. De plannen omvatten de bouw van totaal 100 woningen voor Woonkracht10. Er komen 27 driekamerappartementen en 60 grondgebonden eengezinswoningen in verschillende huurprijsklassen en grootte en 13 vrije sector huurwoningen. Ook zal Van Wijnen 93 koopwoningen met zowel appartementen als grondgebonden eengezinswoningen ontwikkelen voor eigen rekening en risico. Hiermee wordt een volksbuurt-nieuwe-stijl gecreëerd waar trots, groei en verbinding centraal staan. Een groene omgeving met ruimte voor bomen en planten die je tegenkomt in een bos en collectieve tuinen voor de bewoners. Het vergroten van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van zowel de woningen als de openbare ruimte zijn uitgangspunt in het plan. 

Liesbeth Groeneveld, bestuurder van Woonkracht10: “Met deze ontwikkelingen richt Woonkracht10 zich op haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgave. Samen thuis geven aan mensen die behoefte hebben aan een betaalbare, duurzame woning in een veilige woonomgeving.”  

Robert Kreukniet, wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en projecten is trots op de ontwikkeling: "Wij bouwen in de deze buurt betaalbare woningen en sociale huurwoningen en vergroenen daarbij ook. Effectief komt er meer groen bij dan er nu is. Een aantrekkelijke en gezonde wijk voor jong en oud.“ 

Planning

Dit jaar start Van Wijnen met de uitwerking van de plannen. In 2024 wordt gestart met het slopen en bouwrijp maken van de grond, waarna naar verwachting eind 2024 kan worden gestart met de bouw. De oplevering van de nieuwe woningen zal gefaseerd plaatsvinden vanaf medio 2026.

Wonen in het groen

Gedurende deze periode houden wij inwoners van de Indische buurt op de hoogte per brief of via informatiebijeenkomsten. 

De Indische buurt is onderdeel van het project Stationskwartier en wordt als eerste aangepakt. De Indische buurt wordt een wijk met veel groen, een open karakter en kwalitatief goede woningen.

Het nieuwe Zwijndrecht

Heb je een vraag over dit project?

Neem contact met ons op!


Naar contact