Spring naar inhoud

Indische buurt

 Indische buurt is onderdeel van het project Stationskwartier en wordt als eerste aangepakt. De Indische buurt wordt een wijk met veel groen, een open karakter en kwalitatief goede woningen. 

De wijk omvat straks 116 nieuwe eengezinswoningen voor de sociale huur. Om deze nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen, moeten eerst de oudere sociale huurwoningen worden gesloopt. De huurwoningen worden verhuurd door Woonkracht10. Naast nieuwe huurhuizen komen er ook nieuwe koopwoningen; dit zijn aantrekkelijke eengezins- en meergezinswoningen. 

Eerste fase - Sumatralaan

Voor de 1e fase heeft Woonkracht10 in de Sumatralaan 22 woningen laten slopen. Daarvoor in de plaats zijn inmiddels 29 sociale huurwoningen gebouwd. Een belangrijke pijler is een duurzame leefomgeving. De woningen zijn gasvrij en aangesloten op het warmtenet HVC. De begane grond en 1e verdieping zijn voorzien van vloerverwarming en op het dak liggen zonnepanelen. Op 19 december 2022 was de feestelijke oplevering van deze woningen. Hiermee is fase 1 afgerond. 

Impressie 1e fase Indische Buurt

Fase 2

De gemeente en Woonkracht10 trekken samen op in de herontwikkeling van de tweede fase.  Deze fase bestaat uit 100 (sociale) huurwoningen voor Woonkracht10, circa 100 woningen voor de vrije sector en het bouw- en woonrijp maken van het gebied. 

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor fase 2 zijn in gang gezet. We zijn in gesprek met enkele projectontwikkelaars. De ontwikkelaar gaat  de plannen verder uitwerken en zorgt ook voor de uitvoering. 

Planning

De precieze planning is nog niet bekend, maar de verwachting is als volgt: 

  • Eerste kwartaal 2023: kiezen van projectontwikkelaar. Deze gaat daarna aan de slag met een plan. 
  • Zomer 2023: voorbereidende werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals het verwijderen van asfalt/tegels, het omleggen van kabels en leidingen en diverse onderzoeken.
  • Januari 2024: start bouw.
Gedurende deze periode houden wij inwoners van de Indische buurt op de hoogte per brief of via informatiebijeenkomsten. 

De Indische buurt is onderdeel van het project Stationskwartier en wordt als eerste aangepakt. De Indische buurt wordt een wijk met veel groen, een open karakter en kwalitatief goede woningen.

Het nieuwe Zwijndrecht

Heb je een vraag over dit project?

Neem contact met ons op!


Naar contact