Spring naar inhoud

Maasterras

Het Maasterras is onderdeel van het Stationskwartier en bestaat uit Maasterras West, Maasterras Oost en het zuidelijke Stationsplein. Het deelgebied Maasterras West wordt als eerste op de markt gebracht. 

Het Maasterras wordt een aantrekkelijke stedelijke wijk voor jong en oud. Een wijk waar je wooncarrière kunt maken en met voorzieningen die ondernemerschap, creativiteit en ontmoeting stimuleren. 

Plattegrond Maasterras

Haalbaar plan maken

De gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Woonkracht10 hebben ontwikkelaars VORM en Blauwhoed gevraagd om gezamenlijk te komen tot een haalbaar plan voor de ontwikkeling van het gebied. Net als bij alle gemeenten hebben we met kostenstijgingen en een gespannen woningmarkt te maken. 

Onderzocht wordt wat bewoners aanspreekt die in dit gebied willen wonen, welke woningen hierbij passen en hoe de openbare ruimte ingericht moet worden. Er wordt ook afgesproken op welke wijze het plan het beste kan worden gerealiseerd.  Tijdens het allereerste Diztrikt-café op 31 maart 2022 op het Stationsplein gingen we in gesprek met omwonenden om te vragen naar hun wensen en ideeën voor het  Maasterras. Bekijk het filmpje hieronder voor een impressie en lees ons nieuwsbericht hierover. 

In het eerste kwartaal van 2023 verwachten wij het resultaat van dit onderzoek met u te kunnen delen en u te informeren over de volgende stappen in de ontwikkeling van het Maasterras.Subsidie Maasterras Oost

Om het Maasterras te ontwikkelen moet de huidige infrastructuur ingrijpend worden aangepast. Het verleggen en verlengen van de Brugweg tot aan de Burgemeester Doumaweg is hiervan een belangrijk onderdeel. Daarmee kan het verkeer zoveel mogelijk buiten het Stationskwartier blijven. En niet alleen dat. De situatie voor het verkeer wordt overzichtelijker. Ook kan de beschikbare ruimte van de Brugweg beter worden benut, omdat  de auto ondergeschikt wordt aan de fietser en de voetganger. Het Rijk heeft bekend gemaakt ruim 4 miljoen euro subsidie te verstrekken voor verlegging van de Brugweg en versnelling van woningbouw in het Maasterras Oost.  Lees ons nieuwsbericht hierover. 

De aanpak

Wilt u meer weten over deze unieke aanpak voor een uniek project? De gemeente Zwijndrecht, Woonkracht10, Vorm en Blauwhoed vertellen er meer over in het magazine 'Stationslocaties 2021/2022'

Het Maasterras is onderdeel van het Stationskwartier en bestaat uit Maasterras West, Maasterras Oost en het zuidelijke Stationsplein. Het deelgebied Maasterras West wordt als eerste op de markt gebracht.

Het nieuwe Zwijndrecht

Heb je een vraag over dit project?

Neem contact met ons op!


Naar contact